bis 1999          
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      pour S. Gainsbourg                
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gala 1990           Gala 1990      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gala 1990           Gala 1990      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gala 1990           Gala 1990      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gala 1990           Gala 1990      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gala 1990           1990      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1990         1992  Mercredi libre    
                         
  zurück / retour